Начало

ЕТ Терзов Метал е специализирана в заваряване на мед, бронз, месинг, алуминий, електродъгово, аргон и CO2, чрез което произвеждаме съдове и съоръжения за хранително-вкусовата, фармацевтичната, месопреработвателната и козметичната промишлености.